Onze aanpak

Bewuste Overheid

Met Bewuste Overheid bieden wij gemeenten handvatten om de communicatie met haar omgeving te vernieuwen. Uiteraard voor de Communicatieprofessional. Bovenal voor Bestuur en Management.

Waarom?

Inwoners voelen zich weinig verbonden met het lokale bestuur, hun gemeente. Tegelijkertijd nemen mensen steeds vaker zelf initiatieven voor een veilige wijk, een mooie stad.

Vernieuwen en verbinden

Innoveren is nodig. Nieuwe communicatievormen, die passen bij een nieuwe verhouding met inwoners. Gemeenten moeten zoeken naar andere werkwijzen om de verbinding te maken.

Samen op zoek

In Bewuste Overheid gaan we hiernaar met uw organisatie op zoek. Het verbeteren van interne communicatie en het communicatiever maken van de organisatie horen hierbij. Want ambtenaren en bestuurders werken samen en hebben zelf contact met de samenleving.

Succesvolle veranderingen

De basis in onze aanpak vormen de rollen die de overheid heeft en de 10 uitgangspunten van overheidscommunicatie, zoals verbindende taal en een positief mensbeeld.

Creativiteit en betrokkenheid

In onze werkwijze voor organisatievernieuwing gaan mensen samen onderzoeken wat werkt in plaats van wat verkeerd gaat. Perspectief, verantwoordelijkheid nemen en samenwerken, vormen het richtsnoer. Opbrengst: creativiteit, betrokkenheid en acties, die leiden tot succesvolle veranderingen.

Vijf stappen

De basis van onze aanpak is de vijf V-cyclus uit de Appreciative Inquiry. Bij iedere stap kunnen zowel de afdeling Communicatie als bestuur, management en externe stakeholders betrokken worden.

 1. Verwonderen
  Wanneer waren wij blij met onze communicatie met (onderdelen van) de samenleving? Wanneer waren inwoners tevreden over communicatie met ons? Welke inspirerende voorbeelden zijn er? Waarom was dat? Dit is de analysefase: de kracht ontdekken van positieve uitzonderingen.
 2. Verbeelden
  Wat is onze visie, onze droom? Hoe inspireren onze voorbeelden tot hoe het eigenlijk moet? Hoe denkt de samenleving hierover? Wat is hun ideaalbeeld? Deze stap gaat over rol en bijdrage van de overheid, volgens onszelf en volgens de samenleving. Waar gaat zij voor en met wie?
 3. Vormgeven
  Gezien onze dromen, waar staan we over vijf jaar? Hoe ziet onze communicatie er uit? Hoe denkt de samenleving hierover? Welke rol speelt bestuur en management? Hoe ziet de communicatieafdeling eruit? Hier komt de stip op de horizon te staan, afgestemd op bewegingen in de samenleving.
 4. Verwezenlijken
  Acties benoemen om bij de droom te komen. Wie en wat hebben we nodig? Welke vaardigheden moeten we ontwikkelen? Welke rol krijgen inwoners bij het verwezenlijken van nieuwe communicatie. Stakeholders krijgen een rol of claimen die zelf. Dit is het veranderingsplan, dat focust op de droom.
 5. Verankeren
  Verandertraject uitvoeren met behulp van trainingen, coaching, opnieuw organiseren, werkwijze en processen inrichten, werkafspraken maken, evalueren en bijstellen. Mensen vaardig maken om zowel het proces goed te doorlopen als het eindresultaat te bereiken.