BRIDGE: dé opleiding voor bestuursadviseurs

Bridge: dé opleiding voor bestuursadviseurs

Is de bestuursadviseur een tacticus of een strateeg? Of is hij beide? Moet hij beïnvloeden? Of kan hij juist loslaten? Hoe doortastend kan je zijn als je ook vaak moet afwachten? En wie dien je, het college als geheel, je bestuurder of de organisatie? Eén ding is zeker: een bestuursadviseur is veelzijdig. Dossierkennis is vereist, de samenleving lezen gaat vanzelf, opbloeien onder tijdsdruk is heel gewoon, net als de tanden zetten in taaie vraagstukken. De opleiding Bridge versterkt je fundament als bestuursadviseur.

De bestuursadviseur is de steun en toeverlaat van de wethouder of burgermeester en deze functie oefen je niet zomaar even uit. Bestuurders moeten constant kiezen. Botsende belangen, ‘prisoners’ dilemma’s, morele vraagstukken, collegeprogramma’s versus druk vanuit de eigen partij. Bestuurders moeten constant kiezen. Ingewikkelde afwegingen maken in een complexe samenleving, waarin het vertrouwen in bestuurders steeds verder daalt.  Als bestuursadviseur ben je de spin in dit web.

Aangereikte theorie en instrumenten vormen een stevige basis voor het goede gesprek met bestuurder.

Uit de praktijk

Een bewoner zet zijn ongenoegen op Facebook over de komst van een rondweg, een lokale krant pikt dit op en een raadslid stelt er een vraag over in het vragenuurtje. Een potentieel politiek issue is geboren.

Ga  je rennen om de vraag van het raadslid zo goed mogelijk te beantwoorden? Gaat de bestuurder reageren op het berichtje van de bewoner? Mik je op het verstevigen van relaties met de samenleving op lange termijn, om zo te bouwen aan vertrouwen tussen bestuurders en bewoners? Waar kies je voor in welke situatie en op basis van welke factoren?

De opleiding Bridge helpt je bij het maken van dit soort keuzes en richt zich concreet op:

  1. Verscherpen van je rol als bestuursadviseur van lokale of regionale overheid;
  2. Inhoudelijke versterking van je handelingsrepertoire;
  3. Vergroten van je stevigheid als adviseur;
  4. Inzicht in je handelen naar afdelingen en adviseurs in de gehele organisatie.

Opbouw

De opleiding bestaat uit 3 dagen, tussentijdse intervisie en na de training 1 uur coaching.

 

Programma

Dag 1
Richt zich op de rol van de bestuursadviseur. Tijdens deze dag komt er een wethouder langs.

Dag 2
Focust op een methodische werkwijze als tegenwicht tegen de hectiek van alledag. Op deze dag bezoekt een stakeholder ons.

Dag 3
Accentueert de spanningen, dilemma’s en uitdagingen in het werk van de bestuursadviseur en biedt handreikingen om dit aan te gaan. Eén van deze spanningen gaat over integriteit en koersen op een eigen moreel kompas in een wereld van opportuniteit.

Tussen de bijeenkomsten door is er intervisie met collega-deelnemers.

Opbrengst

Na afloop van deze opleiding beschik je over:

  1. Een methodische aanpak om inhoudelijke complexe vraagstukken aan te vliegen, hiervoor worden zowel bestuurskundige als communicatieve modellen aangereikt.
  2. Een uitbreiding van jouw persoonlijke opstelling.
  3. Inzichten van collega- bestuursadviseurs uit andere overheden.

 

Didactisch

Jouw eigen praktijk staat centraal tijdens de opleiding. Gedurende de opleiding werk je aan eigen casuïstiek, zodat je de aangereikte leerstof meteen in de praktijk toepast.

Door het spiegelen aan elkaar en aan de praktijk kon ik de stof uit de training direct toepassen.

Data en locatie

De opleiding vindt plaats in Utrecht op de dinsdagen:

2 oktober, 30 oktober en 27 november.

 

Kosten

De opleiding kost € 2.100,- (0% BTW)

Hiervoor ontvang je de bijeenkomsten, lunches, materiaal –digitaal- en 1 uur coaching na afloop van de opleiding.

 

Voor wie?

De opleiding Bridge richt zich op bestuursadviseurs die hun huidige rol willen verdiepen en met meer impact en plezier willen werken. Je bent dus al in de praktijk werkzaam, zoekt naar uitbreiding van het bestaande instrumentarium en wilt je fundament verstevigen.

 

Begeleiding

De opleiding wordt verzorgd door Susan van der Zwaag en Gerald Morssinkhof van Bewuste Overheid. 

Susan was bestuursadviseur en hoofd communicatie bij meerdere gemeenten op interim-basis en werkt daarnaast aan verschillende advies- en veranderopdrachten in overheidsland.

Gerald heeft meerdere bestuurders begeleid en werkt momenteel aan een groot veranderingstraject bij een middelgrote gemeente. Hij is mede-auteur van het boek ‘Congruente overheidscommunicatie’ en heeft vele communicatieafdelingen begeleid.

 

Aanmelden

Vul uw gegevens in op het aanmeldformulier.

 

Informatie over de opleiding

Susan van der Zwaag: 06-54 97 77 72 | Gerald Morssinkhof: 06-54 38 03 10

De opleidingsinformatie is ook te vinden in de flyer opleiding BRIDGE.