De participatiesamenleving bestaat!

De participatiesamenleving bestaat!

De participatiesamenleving bestaat! Mensen voelen zich betrokken, zorgen voor elkaar. Ze hebben ideeën, lossen problemen op. Voor een veilige buurt, een mooie stad. Deze nieuwe verhouding tussen gemeenten en inwoners maakt dat de overheid verandert. Burgers de vrije hand geven, met hen overleggen, samenwerken. Reguleer alleen als dat nodig is. Hoe blijft de overheid relevant voor mensen? Hoe geeft ze communicatief vorm aan deze nieuwe verhouding? Benieuwd?

Dienstbare overheidscommunicatie is effectief
Mensen lossen hun problemen beter zelf op dan de overheid, stelt de Raad voor het Openbaar Bestuur in 2012. De Troonrede van 2014 spreekt over de participatiesamenleving. Met overheidsparticipatie stellen gemeenten zich anders op naar inwoners. Kortom: de verhouding tussen overheid en samenleving verandert.

Een nieuwe overheid
Dat vraagt om een overheid, die anders communiceert. Dat vergt een dienstbare en oprechte gemeente. Die aansluiting zoekt bij mensen, die elkaar vinden via social media en zelf initiatieven nemen. Die weet welke rol ze speelt in een zelfstandige en proactieve samenleving.

Dienstbare communicatie
Dienstbaarheid als vertrekpunt leidt tot effectieve communicatie. Dat is de kern van het boek Risico- en Crisiscommunicatie van Frank Regtvoort en Hans Siepel. Hun visie: focus crisiscommunicatie helemaal op communicatiebehoeften van anderen.

Eerlijk en betrokken
Een overheid die stuurt op de reputatie van de eigen organisatie en haar vertegenwoordigers is ongeloofwaardig. Mensen beoordelen feilloos of de zender oprecht is. Of deze dienstbaar communiceert. Omdat zij belang hechten aan eerlijkheid en betrokkenheid.

Sturen op de relatie
Een overheid die werkt maakt van de relatie is eerlijk en wekt vertrouwen. Een geloofwaardige overheid kiest als uitgangspunt altijd voor de maatschappelijke communicatiebehoeften.

Burgemeester
Voorbeelden? Burgemeester Eberhard van der Laan, die in open en eerlijk vertelt over zekerheden én onbeantwoorde vragen in de Amsterdamse zedenzaak. Of Paus Franciscus en Nelson Mandela, die bewijzen dat dienstbaar communiceren vanuit behoeften van ‘de ander’ effect heeft op mensen.

Andere aanpak
Het succes van crisiscommunicatie vormt een inspiratiebron voor nieuwe overheidscommunicatie. Weg van eigen gewin; het vizier gericht op algemeen belang. Dat vraagt om een fundamenteel andere aanpak. Een aanpak naar een ‘bewuste overheid’, die betrokken en dienstbaar handelt en communiceert. Lees over onze aanpak Bewuste Overheid.