Hoe ziet de communicatieafdeling van morgen eruit?

Wat betekent de bewuste overheid voor de afdeling communicatie?

1. Versterken van het ‘luisteren’

 • Zelfstandig door de afdeling te verrichten:
  Mediawatching, media-analyse en omgevingsonderzoek.
 • Samenwerken met andere stakeholders:
  Verbindingen leggen met gemeenteafdelingen, die al met oren en ogen op straat zijn.
 • Communicatiever maken van de organisatie:
  De organisatie steeds bevragen op maatschappelijk behoeften. Met hen uitkomsten delen van eigen onderzoek.

 

2. Communiceren vanuit algemeen belang

 • Zelfstandig door de afdeling te verrichten:
  De belangrijkste groeperingen en hun belang, invloed en informatiebehoefte bepalen. Dit kan aan de hand van de burgerschapstijlen van Motivaction of op basis van de theorie van Spiral Dynamics.
 • Samenwerken met andere stakeholders:
  Helder maken wat de belangen van partijen zijn, waar die overeenkomen en/of conflicteren. Partijen aan elkaar verbinden. Gekozen richting en keuzen verduidelijken.
 • Communicatiever maken van de organisatie:
  De organisatie steeds bevragen op het algemeen belang. Vanuit dat algemene belang de samenleving communicatief tegemoet treden.

 

3. Communiceren vanuit positief mensbeeld

 • Zelfstandig door de afdeling te verrichten:
  Gebruik altijd verbindende taal. Schets een voor de burger zinvol handelingsperspectief. En gebruik in toon een waarderende en begripvolle opstelling.
 • Samenwerken met andere stakeholders:
  Actief zoeken naar mensen en organisaties om mee te werken. Vanuit ieders bijdrage wordt gezocht naar gemeenschappelijke synergie en gebouwd aan enthousiasme en betrokkenheid.
 • Communicatiever maken van de organisatie:
  De organisatie ondersteunen om bij vraagstukken zoveel mogelijk samen te werken met allerlei betrokkenen. Hen begeleiden om in processen zowel openheid, resultaat als energie te verwerven.

 

4. Waardegedreven communiceren

 • Zelfstandig door de afdeling te verrichten:
  Vaststellen welke waarden essentieel zijn in het contact tussen gemeente en stakeholders. Deze waarden zijn de leidraad bij de invulling van de verschillende communicatie-activiteiten.
 • Samenwerken met andere stakeholders:
  Bepalen van de waarden die passen bij de organisatie en bij de samenleving en aansluiten op deze waarden. Vandaaruit ontdekken Wat de gemeenschappelijke deler is bij vraagstukken.
 • Communicatiever maken van de organisatie:
  Organisatie ondersteunen om vanuit gedeelde waarden zich in het contact met andere stakeholders op te stellen. Ook begeleiden dat zij elkaar daar bij helpen.